İştirak etdiyi konfranslar və kurslar:

2008, 2009, 2010-cu illərdə “Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında Tıp vəSağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol” çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyinə bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim və Araştırma Hastanesinin Kulak-Burun-Boğaz (KBB) şöbəsi.

2009-cu ildə Konya Selcuk Universitetinin Meram Tıp fakültəsi.

30 sentyabr-1 oktyabr 2011ci il tarixləri arasında Azərbaycanda keçirilən “Türkdilli Ölkələr və Türk Toplumlarının 1. Konqresi”

26-30 oktyabr 2011-ci il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz və Baş boyun Cerrahisi Kongresi”

24-27 may 2012-ci il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “ 8.Türk Rinoloji Kongresi”

10-14 oktyabr 2012-ci il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “34 Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz və Baş Boyun Cərrahisi Kongresi”

08-12 noyabr 2013-cü il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “10th İnternational Rhino Camp Meeting” konqresi

02-06 noyabr 2013-cü il tarixi arasında Türkiyede keçirilən “35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz və Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”

05-09 noyabr 2014-cu il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “36. Turk Ulusal Kulak Burun və Baş Boyun Cərrahisi Kongresi”

22-25 may 2014-ci il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “10. Türk Rinoloji Kongresi”

16-19 aprel 2015-ci il tarixləri arasında Türkiyede keçirilən “11. Türk Rinoloji Kongresi”

26-27 aprel 2015 tarixləri arasında Almaniyada keçirilən keçirilən " 3. Uygulamali Rinoplasti və Yasli Yuz Cerrahisi Kadavra Kursu"

19 oktyabr 2011-ci il tarixində Türkiyede keçirilən "Tiroid və Paratiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım” toplantısı.

14-17 may 2015-ci il tarixlərində America-Chicago - da keçirilən "Advances in Rhinoplasty Meeting"

Haqqımızda:

1981-ci il 18 aprel tarixində Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur.

1999-2005-ci il tarixində Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır.

2005-2006-cı ildə Ə.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasının Lor şöbəsində internatura kursu keçmişdir.

2006-2007-ci ildə Suraxanı Uşaq Poliklinikasında Lor cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2007-2014-cü ildə Respublika Klinik Xəstəxanasında Lor şöbəsində Lor cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2011-2013-cü ildə Medical Plazada Lor cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2013-2014-cü ildə City Hospitalda Baş həkimin müavini və Lor cərrah kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2014-cü ildən indiyədək Lor Hospitalda Baş həkim eyni zamanda Lor və estetk cərrah kimi fəaliyyət göstərir.